Blir halden utanfor fastlegeordninga

Raman Dhawan, som har bijobb som lege på Dale, ønskte å bli med i fastlegeordninga i Sandnes. Men han fekk aldri brev tilbake frå kommunen.