Satser på høner og egg

2002 blir et av tidenes satsingsår innen norsk eggproduksjon. Nesten hele veksten kommer i Rogaland, der eggleveransene neste år øker med mer enn 15 prosent.