Aksjetap struper kommunekassen

Anslaget for skatteinntekter til Stavanger kommune svikter. Dermedmangler 100 millioner kroner. Underskuddet neste år blir «megetbetydelig».