Håp for Zion

BRYNE: Etter at Time formannskap 27. november anbefalte å sette av 200.000 kroner i året i tilskudd til private kulturbygg, er det håp for søknaden fra det kristne forsamlingshuset Zion på Bryne.