Rogaland på norgestoppen i bompenger

Nesten 70 prosent av veibyggingen i Rogaland vil i framtida blifinansiert av bompenger.