Delt Frp stoppet omstridt bolig

Fremskrittspartiet delte seg, og dermed ble planene for et stort boligprosjekt i Tananger havn ikke godkjent. Bare Høyre gikk samlet inn for planene slik de forelå.