Usikkert for norsklærarar

Asylsøkjarar mistar retten til norskopplæring før dei har fått opphaldsløyve. Det vil medføra reduksjonar i drifta for opplæringssenteret på Ålgård.