Legemøte om Glomsaker-saken

Rundt 50 leger fra ulike klinikker ved sykehuset var i går samlettil allmøte der leger fra kir-ort orienterte om uroen vedklinikken.