Tøft å være enslig

Samfunnet er bygd opp rundt kjernefamilien. De som innretter seg på annet vis, må betale i form av høyere levekostnader og færre fordeler.