Hvor mye innvandring kan vi tåle?

Danmark har innført en streng innvandringspolitikk som har stoppettilstrømningen til landet. Bør vi gjøre det samme, eller er detheller slik at vi trenger innvandrere til å gjøre jobber nordmennikke vil ha?