Vil kopiere Åse-modell

Suksessen med servicemedarbeidere ved Åse bo— og aktivitetssenter i Sandnes, kan kopieres i Gjesdal.