- Flytting til det beste

— Ingen grunn til bekymring, mener politikerne som har bestemt at de to avdelingene av Stavanger offshore tekniske skole på Våland og Kalhammaren skal samles.