Vil informere bedre om farlige asylsøkere

Utlendingsdirektoratet (UDI) vil finne fram til bedre rutiner for informasjon om asylsøkere, som kan være farlige.