Russisk rulett å mangle sprinkler

Lauritz W. Hansen har ett råd til dem som eier hus i sentrum, utenå anskaffe sprinkleranlegg: Kjøp det! Det er russisk rulett å væreuten.