Giftige blåskjell flere steder i landet

Flere steder langs norskekysten anbefales det å ikke spise blåskjellene grunnet algegifter i skjellene.