Tou-klubbleder skal selge Ringnes-produkter lokalt

I juni sloss klubbleder Inge Rønneberg mot nedleggelse av Toubryggeri. 16. august blir han selger for Ringnes.