Slo og sparket kvinnelig vakt

21-åringen bedyret at han bare hadde «veiftet med armene». Déttrodde ikke retten noe på. I Jæren herredsrett ble håbuen idømt 21dagers betinget fengsel og 3000 kroner i bot for legemsfornærmelseen lørdagsnatt for vel ett år siden.