Utsatte fortetting av Smeaheia

Byplansjefen måtte tåle kritikk av politikerne for sin håndtering av utvidelsen med 200 flere boliger i Smeaheia.