Flytrafikken minker på Sola

Nedgangen i flytrafikken på Stavanger lufthavn, Sola, fortsatte gjennom hele fjoråret. Antall flypassasjerer gikk ned med 6,9 prosent i fjor.