Justerer sosialhjelpsatsane

Sandnes ønskjer å plussa på sosialhjelpa med 240 kroner i månaden for einslege. Samtidig vil kommunen redusera støtta for dei som får kontantstøtte og barnetrygd.