Kulturhuset «svetter» salt

Teglfasaden på Kulturhuset er flere steder preget av store hvite flekker. Årsaken er høyt saltinnhold i teglen. Det problemet hadde vi ikke med Sandnes-teglen, sier fagfolk.