Halvparten av anløpene kan forsvinne

Nor-Cargo er desidert viktigste kunde for Sandnes havn, men det er høyst usikkert hvor lenge selskapet blir værende.