- Turistene selv må ta ansvar

— De fleste turistene ignorerer fullstendig advarsler oginstruksjon, sier hytteutleier Jostein Løining ved RekefjordFeriesenter.