27 lam stjålet fra beite

Bonde Gudni Davidsson har mistet 15 lam fra sommerbeitet. En annen bonde i Gjesdal har mistet 12. Politiet ber om tips fra publikum.