Alle organisasjoner ut av arbeidslovutvalg

Det er full konfrontasjon mellom arbeidstaker— organisasjonene ogarbeids- og administrasjonsminister Victor Norman (H).