Nøkternt i Hå kommune

Rådmannen i Hå kjenner så stor usikkerhet over kommuneøkonomien, at han legg opp til berre delvis behandling av økonomiplanen før jul.