«Liten risiko for katastrofe»

Brannsikkerheten i Ryfast og andre tunneler bør dimensjoneres etter trafikktoppene, ikke etter snitt-trafikken, ifølge professor Torgrim Log.