Varmestuen blir stiftelse

Varmestuens venner i Stavanger er blitt stiftelse, men alle parter gjør det klart at alt skal bli som før.