Ny turvei til Stokkavatnet

Kommunen tilrettelegger for ny turvei til Stokkavatnet. Den skal starte i enden av Lektor Mosgrens gate, forbi Konvallstien, over markene og videre til Stokkavatnet. Ikke alle naboer i området er like begeistret for turveien.