Vi blir stadig flere

SANDNES: Innbyggertallet i Sandnes per 1. januar i år var 55.749, som er 820 flere enn ved forrige årsskifte. Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå.