Hjertebehandling 11 flytimer unna

Rikstrygdeverket ville ikke betale Hans Erik Johndahlshjertebehandling i USA. Men i Norge betaler de gledelig.