Tyvene slo til på Tastarustå

I natt var det Tasta— rustå skole som hadde besøk av tyver. Detteføyer seg inn i rekken av innbrudd i Stavanger-skolene etternyttår.