Her skal 10.000 mennesker bo

4000 boliger skal bygges på Jåsund-halvøya i Sola. Vel 10.000mennesker vil etter planen bo her innen 40 år. Alle vil kunne sesjøen, lokker kommunen.