Hospits er et venterom for hjemløse misbrukere

Spesialkonsulent Inger Elvik i kommunalavdeling for oppvekst og levekår sier at det i Stavanger kommune er hvert av de sju helse— og sosialdistriktene som avgjør hvem det skal søkes behandling for.