Rogaland vil ha vegsjefen i regionen

De kaster seg inn i vegsjefkampen med full tyngde, fylkesordførerRoald G. Bergsaker og Leif Johan Sevland, ordfører i Stavanger. Iutgangspunktet stiller de to høyre-toppene seg uforstående til atStavanger ikke er med i diskusjonen om hvor det nyeveiregionkontoret, region Vest, skal være.