Styrer-nei til sengekutt

Styrerne ved sykehjemmene i Stavanger skal tirsdag møtes for å diskutere en eventuell sparepakke. Foreløpig er det uvisst hva og hvor mye som må spares.