Dobling av husbranner

Sandnes brannvesen har hatt 589 utrykninger i første halvår. Antallet husbranner er fordoblet.