Kommunen jobber med saken

Kurt Sædberg er seksjonsleder for vann— og avløp. Han er godt kjent med kloakkplagen i gjestehavna. Han mener IVAR har ansvaret for lukta, mens kommunen skal ordne utslippet i sjøen.