- Bilen ikkje eit stort trugsmål mot sauenæringa

Det fins større problem i næringa enn dei ihelkjørte sauene langsvegane, seier bønder.