- Turistinformasjonen er god nok

De ulike aktørene innen reiselivsnæringen i Sandnes er stort sett fornøyd med informasjonen som gis til fremmedspråklige turister i regionen.