Velger skule og barnehagar

Hå formannskap har valt å styrka oppvekst og helse i økonomiplanen.