- Kapteinen må frifinnes

«Sleipner»-kapteinens forsvarer la onsdag ned påstand om full frifinnelse av sin klient.