9 av 10 er fornøyd med barnehagen

Nærmere 90 prosent av foreldre med barn i barnehage i Stavanger er godt fornøyd med tilbudet de får.