Naboer vant fram med byggeklage

Arnfred Bråstein har fått endelig nei fra Fylkes— mannen til oppføring av bolig i Strondlia. Han mener kommunen har forledet ham til å bruke 200.000 på tomta til ingen nytte.