Narkomane nektet røyk på helsestasjon

Metadonbrukerne i Stavanger får ikke lov å røyke på helse-stasjonen. Kommunen viser til røykeloven og «helsefagligeanbefalinger».