Snur gravplass - igjen

Statens kirkegårds— konsulent vil ikke utvide Sviland gravlund i den retning bydelen selv ivrer for. Dermed starter reguleringsarbeidet på ny, for tredje gang.