Seks unge menn veltet gravstøtter

Inger Therese Rafoss ble enke for tre år siden. Lørdag fant hunstøtten på mannens grav veltet. 30— 40 andre graver på LagårdsGravlund i Stavanger var også herjet. Hjemme hos ungdommene er detfunnet okkult litteratur.