Etterlyser engasjement for funksjonshemmede

Kun tre kommuner i Rogaland tok seg bryet å svare på tidenes mest omfattende utredning om funksjons— hemmedes situasjon i Norge.