• Randi Mobæk, direktør i avdeling for unge voksne i Helse Stavanger. Jonas Haarr Friestad

Sliter med å nå de dårligste

De fleste greier å leve et vanlig liv med hjelp av LAR. Problemet er de dårligste pasientene.