• Slik vil den sørvendte inngangen se ut når Norwegian Outlet etablerer seg i Ålgård sentrum (illustrasjoner: Plank artiktekter i samarbeid med det Siv og Magne Svendsen eide selskapet Masiv AS).

Norwegian Outlet skjerper konkurransen om handelen

Merkeklær og store rabatter skal sende busslaster med handlende til Ålgård sentrum. Hva vil skje med sentrumshandelen i Stavanger og Sandnes?